Deb's Australian Labradoodles

Forever your friend

GASTGEZINWij zijn op zoek naar gastgezin(nen). Wat houdt een gastgezin precies in? Een gastgezin volgt ook de normale inschrijving procedure. Een gastgezin moet aan een aantal voorwaarden voldoen:


  1. Het gezin moet niet meer dan 30 minuten vanaf Nieuwegein wonen. 
  2. Het gezin moet voldoende ruimte hebben (tuin), tijd en aandacht kunnen schenken aan de pup en bereid willen zijn om met de pup naar een gehoorzaamheid cursus te gaan. 
  3. Het gastgezin voedt de pup op en verzorgt de pup alsof het hun eigen hond betaamt. Dit houdt in dat alle inentingen en voeding voor rekening komen van het gastgezin. 
  4. Het gastgezin heeft de verplichting om het vachtverzorging pakket aan de schaffen en / of dat de vacht verzorging wordt gedaan door een erkend Labradoodle trimster.
  5. Het gastgezin is verplicht de hond voor het eerste jaar te verzekeren.
  6. Deb's Australian Labradoodles blijft in alle opzichten de eigenaar van de hond. Het gastgezin heeft  de hond onder contract van de fokker.  Het gastgezin moet tevens bereidwillig zijn,  wanneer de fokker de hond nodig heeft voor keuringen, eventueel voor andere doeleinden, deze met de fokker mee te geven. Het gastgezin moet één week voor de bevalling van de hond deze bij de fokker achter laten. In overleg met het gastgezin kan de hond eventueel bij het gastgezin bevallen. Nadat de puppy's zijn uitgevlogen kan de hond weer terug naar het gastgezin. 
  7. Wanneer de hond de leeftijd bereikt van 12-14 maanden, moet de hond gekeurd en getest worden. Uit de testen zal moeten blijken of dat de hond toegevoegd kan worden aan ons fokprogramma. Blijkt dat niet het geval, dan wordt het gastgezin contract omgezet in een koopcontract van de hond en wordt het gezin eigenaar van de hond en moet de hond voor eigen rekening laten steriliseren / castreren.  Als de hond gesteriliseerd en gecastreerd is verkrijgt het gezin de stamboom van de hond.
  8. Wanneer de gezinssituatie van het gastgezin wijzigt en zij om één of andere reden niet meer voor de hond kunnen zorgen, dan gaat de hond met onmiddellijke ingang terug naar de fokker. Het gastgezin heeft geen recht om de hond tussentijds te verkopen of te laten dekken, omdat het eigendoms- en fokrecht bij de fokker ligt. Wanneer u besluit om gastgezin te willen worden van één van de honden van Deb's Australian Doodles ondertekent u een contract met  daaraan gekoppelde voorwaarden en hoort u zich daar aan te houden. Houdt het gastgezin zich niet aan deze voorwaarden dan wordt de hond terstond  ingevorderd door de fokker.